ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

cityscape

Υποβολή Δηλώσεων

Από την 1η Φεβρουαρίου ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων και καλούνται όλοι όσοι έχουν δικαίωμα επί ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων Τεμπών, Ελασσόνας και Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους.

Με τον όρο δικαίωμα εννοείται η ψιλή ή πλήρης κυριότητα ή επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.

Η δήλωση αφορά το δικαίωμα και όχι το ακίνητο που σημαίνει οτι αν σε ένα ακίνητο έχουν δικαιώματα τρείς (3) συνιδιοκτήτες θα πρέπει να γίνουν τρείς (3) ξεχωριστές δηλώσεις.

map

Προθεσμίες

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων λήγει στις 3-5-2016 για τους κατοίκους της ημεδαπής και την 1-8-2016 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο

Προετοιμαστείτε έγκαιρα

Αναζητήστε στο αρχείο σας  αντίγραφα των συμβολαίων (ή άλλων εγγράφων) που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα που έχετε σε ακίνητα και των πιστοποιητικών μεταγραφής τους.

Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον συμβολαιογράφο που συντάχθηκε η σχετική πράξη ή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Χρησικτησία

Στην περίπτωση που το δικαίωμά σας το έχετε αποκτήσει με χρησικτησία, αν δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, θα χρειαστεί να υποβάλετε διάφορα έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρησικτησία (π.χ. λογαριασμοί ή τέλη συνδεσης με ΔΕΗ ή ΟΤΕ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λ.π.

Αναλαμβάνουμε

  • Τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή του φακέλου.
  • Το γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου
  • Τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος του ακινήτου για τις περιπτώσεις που απαιτείται ή το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης
  • Τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης κτηματογράφησης.
  • Τον υπολογισμό του τέλους κτηματογράφησης και την καταβολή του ηλεκτρονικά ( μέσω e-banking)

 

Μότσιος Αλέξανδρος & Μότσιος Ευθύμιος

Διεύθυνση: Παπακυριαζή 37-43

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2410253439 & 6970885689 & 6970885688